ПОДДРШКА

За да може вашата лабораторија да функционира беспрекорно и да дава сигурни резултати, неопходна е сеопфатна поддршка во секој деловен сегмент.

Преку нашите сопствени лаборатории, како и долгорочна соработка со научни и истражувачки институции, како и со здравствени и академски институции, стручните тимови на Лабена се темелно запознаени со потребите на лабораторискиот бизнис.Тие се способни да понудат професионални, сигурни и технолошки напредни решенија кои ќе го подобрат Вашиот бизнис и ќе обезбедат непречено функционирање на Вашата опрема.

ЕДУКАЦИЈА

Експертските тимови на Лабена  континуирано се едуцирани и сертифицирани за широк спектар на апликативни и сервисни услуги со цел да бидат во тек со најновите иновации и технологии во лабораториската опрема и да обезбедат оптимална услуга за нашите клиенти.

Редовните обуки обезбедуваат обезбедување на сеопфатна поддршка за корисниците, не само преку висококвалитетна опрема, туку и преку споделување знаење што се споделува и пренесува за подобрување на нивните лабораториски процедури и достигнувања. Лабена го споделува своето знаење и искуство преку едукативни програми, работилници и обука на лице место како дел од сопствената едукативна програмата Labena Academy.

АПЛИКАТИВНА ПОДРШКА

  • Врз основа на разбирање на специфичните потреби и барања на корисниците, овозможувајки персонализирани решенија. Експертите за апликации на ЛАБЕНА соработуват со корисниците за да ги разберат нивните истражувачки цели и да обезбедат дека опремата е правилно конфигурирана и оптимизирана.
  • Помага во дијагностицирање проблеми, толкување на резултатите и идентификување на оптимални пристапи за постигнување на посакуваните цели
  • Тоа помага во оптимизација на постапката и постигнување стандарди за висок квалитет
  • Препорачува нови техники, протоколи или оптимизации кои ќе ги подобрат резултатите од истражувањето, ќе ја оптимизираат употребата на опремата и ќе постигнат квалитетни резултати

СЕРВИСНА ПОДДРШКА И ОДРЖУВАЊЕ

Лабораториската опрема е витална алатка за истражување, анализа и имплементација на нови откритија. Како и секоја сложена технологија, таа бара редовно одржување, поправки и надградби за да функционира беспрекорно и да обезбеди висококвалитетни и точни резултати во текот на целиот процес..

Сервисниот тим на Labena гарантира безбедност, доверливост и експертиза потребни за да се постигнат најдобри резултати и оптимална функционалност на уредите и инструментите во вашата лабораторија. Нашите сервисни инженери се континуирано едуцирани и сертифицирани за сите програми од продажното портфолио на Лабена, овозможувајќи им да испорачаат брза, висококвалитетна и професионална услуга.

Сервисен тим на Лабена

  • Поседува стручно знаење кое овозможува брза дијагностика.
  • Помага во спречување на дефекти преку редовно одржување и рутински проверки, прилагодувања и замена на потрошни делови
  • Обезбедува брзи интервенции за да се намали времето на застој
  • Обезбедува пристап до најновите надградби, софтвер и подобрувања за вашата опрема
  • Спроведува тестирање, калибрација, квалификација за инсталација (IQ), оперативна квалификација (OQ) и други процедури за усогласенот неопходни за правилно функционирање на вашата опрема
  • Спроведува валидации и проверки на инструментите

Ако имате било какви прашања поврзани со сервисирањето и одржувањето на на вашата опрема, контактирајте не на info@labena.mk

 

Дали сте заинтересирани да се приклучите на тимот за услуги ?

Испратете ни ја Вашата отворена апликација на info@labena.mk

Дали сакате да станете дел од Сервисниот тим?

Испратете ни отворена апликација на info@labena.mk